2017-04-18

Idag: Styrelsemöte.
Välkommen Veronika Olsson, ny i styrelsen.