2015-04-05

Aktuellt 2015


Quiz-kväll fredagen den 10 april kl 1800 i bygdegården.


Anmälan senast den 5 april till Mariann Svahn eller Maria Björk

2014-09-27