2016-04-04Informationsblad nr 2 / 2016


                                                                                                                         

Ombyggnad
Föreningen har ju blivit beviljad bidrag från boverket med 200 000 kronor till nybyggnad av handikapptoalett samt en anpassad entré enligt de ritningsförslag som tidigare visats. Detta arbete kommer att påbörjas snarast, första byggmötet hålls nu på tisdag den 30 augusti.
Ni som har intresse att hjälpa till med detta arbete kan kontakta Lars-Olof Josefsson på 0705-49 80 07
                                                                                                                        

Quiz kväll
Om möjligt kommer en quiskväll att ordnas någon fredag i höst. Styrelsen återkommer med en lämplig tidpunkt. Ny kommitté skall också utses i så fall.
                                                                                                                         

Julauktion
Fredagen den 2 december håller hembygdsföreningen sin traditionsenliga julauktion i bygdegården.

Kommitté:
Magnhild Romfelt
Birgitta Schubert
Anne Fransson                                                          

     Hemsida: http://brunnhemshbf.blogspot.se här publiceras löpande vad som händer i föreningen.