2016-04-04OBS
Sillsexan flyttad till förmån för LRF:s Traktorrace den 19:e aug.
Nytt datum för sillsexan är fredagen den 2/9