2016-04-04
Informationsblad nr 2 / 2016Ombyggnad
Föreningen har ju blivit beviljad bidrag från boverket med 200 000 kronor till nybyggnad av handikapptoalett samt en anpassad entré enligt de ritningsförslag som tidigare visats. Detta arbete kommer att påbörjas snarast, första byggmötet hålls nu på tisdag den 30 augusti.
Ni som har intresse att hjälpa till med detta arbete kan kontakta Lars-Olof Josefsson på 0705-49 80 07

Följ byggnadsarbetet på sidan med bilder från vår verksamhet.

Julauktion
Fredagen den 2 december håller hembygdsföreningen sin traditionsenliga julauktion i bygdegården.

Kommitté:
Magnhild Romfelt
Birgitta Schubert
Anne Fransson

Hemsida: http://brunnhemshbf.blogspot.se här publiceras löpande vad som händer i föreningen.