Kulturvandring i Brunnhem 3,5 km

Invigningen 2012-05-19
Peter Svahn berättar om ledens tillkomst, tackar för allt nerlagt arbete och förklarar den invigd.


Vandringsleden startar vid bygdegårdens infotavla där lånekartor finns.

Utefter leden finns flera tavlor där information finns om platsen.

På två platser finns parkeringsplats och sommartid även utemöbler för en fikapaus.

Bilderna är klickbara för större bild