Tillbyggnad av hall och toalett


Tillbyggnad

Föreningen har ju blivit beviljad bidrag från boverket med 200 000 kronor till nybyggnad av handikapptoalett samt en anpassad entré enligt de ritningsförslag som tidigare visats. Detta arbete kommer att påbörjas snarast, första byggmötet hålls nu på tisdag den 30 augusti.
Ni som har intresse att hjälpa till med detta arbete kan kontakta Lars-Olof Josefsson på 0705-49 80 07

Skiss som presenterades föreningens medlemmar 2013

Medlemmarna godkände förslaget och ritningar togs fram 2014.
Nödvändiga tillstånd söktes och en ansökan om bidrag från boverket sändes in 2015.
Den 27 maj 2016 kunde man läsa i tidningarna att boverket beviljat bidrag till Hembygdsföreningen i Brunnhem.

"Första spadtaget" togs med grävmaskin den 8 september 2016.Så småningom tog själva byggandet fart.


Den 28 oktober var bottenplattan på plats.

Redan den 3 november var resningen av stommen klar.

Dags för takstolskalas, eller?


Byggnadssnickare Josefsson i arbete


Delar av dagens arbetslag den 3 dec.
Nu är dörr och fönster på plats.


Takbeklädnaden har börjat komma på plats.