2011 års Falbygdssocken
Motivering  - Årets Falbygdssocken

Brunnhem socken präglas av framåtanda där

-        stor bygdegemenskap med god sammanhållning råder

-        man har tagit ansvar för landsbygdsutveckling, t.ex. genom framdragning av Vättervatten och bredbandsanslutning

-        man har banat väg för andra bygder att följa Brunnhems framgångsrika exempel för landsbygdsutveckling

-        man släpper fram nästa generation, som är en förutsättning för att bygden ska kunna leva vidare

-        man har gett ut en mycket gedigen sockenbok

-        det råder en välkomnande atmosfär i socknen

I Brunnhem finns en vacker natur med en rik flora, som väl vårdas av sockenborna.

Man har ett stort engagemang i hembygdsföreningen, man vårdar hembygdsstugan och bygdegården, som tidigare var skola. Man har i hembygdsföreningen en omfattande verksamhet med många aktiviteter och studiecirklar.


Året som Falbygdssocken är till ända och vi samlas för avslutning.


Den största publik vi haft nånsin infann sig till invigningen av 2012 års mekelsmäss.
Östra Tunhem kom för att motta årets utnämning.